คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบัวใหญ่เดินทางมาส่งครูนิติพัฒน์ โพธิ์สิทธิพันธุ์ สู่รั่วแสด-ดำ