โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

จดหมายข่าวกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย

เชิญชวนตอบคำถามออนไลน์รับเกียรติบัตร

กิจกรรมทำแบบทดสอบภาษาไทยออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2566 เพื่อรับเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่..

วารสารเดือนกรกฏาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสถานศึกษา

วารสารเดือนมิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566

17 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2566

ปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศ (ลำดับที่ F014)

12 สิงหาคม 2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2566 รร.ประทาย

7 สิงหาคม 2566

แห่เทียนพรรษา

27 กรกฏาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27 กรกฏาคม 66

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้..

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี