ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม

ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนประทาย

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ผ่านสมุดลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ตลอดเดือนพฤษภาคม

วงเงินจัดซื้อหนังสือเรียนและราคากลาง2567

วงเงินได้รับจัดสรรและราคากลางหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2567

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนประทาย

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2567

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนประทาย

2 มิถุนายน 2567

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

31 ฑฟา๓ษ๕ฒฒ 2567

โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา

28 พ.ค.67

ผอ.กล่าวทักทายนักเรียน และแนะนำครูใหม่

14 พ.ค.67

เลือกตั้งกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่(แทนชุดเก่าที่หมดวาระ)

9 พ.ค.67

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้..

ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี