ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูชาวต่างประเทศ

รับสมัครครูชาวต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ Recruitment of foreign teachers ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤศจิก..

วารสารเดือนกันยายน 2566

12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

จดหมายข่าวกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย

เชิญชวนตอบคำถามออนไลน์รับเกียรติบัตร

กิจกรรมทำแบบทดสอบภาษาไทยออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2566 เพื่อรับเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่..

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

11 พฤศจิกายน 2566

วันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

ประเมินโรงเรียนลักษณะพิเศษ

9 ตุลาคม 2566

งานเกษียณอายุราชการ

28 กันยายน 2566

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนสองภาษา (ภาษาจีน)

23-24 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพฯ

22 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้..

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี