ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกก์

ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคลทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล..

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยครูชาวต่างประเทศ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยครูชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ-ม.1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ-ม.4/2566

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

2 มิถุนายน 2566

วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนประทาย

31 พ.ค.66

รับเกียรติบัตรประกวดสื่อนวัตกรรมบุคลากรทางการศึกษาฯ

24 พ.ค. 66

ผู้บริหารและคณะครูช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

24 พ.ค. 66

แนะนำครูใหม่

18 พ.ค. 2566

รับครูไพรพนา ธรรมวงศ์ (ภาษาอังกฤษ)

18 พ.ค. 2566

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้..

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี