ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือนักเรียน2567

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2567

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนที่มีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนที่มีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อนักเรียนตัวจริงและสำรอง ม.4 ปกติ

รายชื่อนักเรียนตัวจริง และสำรอง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนตัวจริงและสำรอง ม.1 ปกติ

รายชื่อนักเรียนตัวจริง และสำรอง ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ อบจ.นม การเรียกเก็บค่าเล่าเรียน

การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษากหรือค่าเล่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

23 ก.พ.67

ออกกำลังกายตามนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนา

22 ก.พ. 67

โครงการทูบีนับเบอร์วัน

22 ก.พ.67

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ +กิจกรรม รด.

20 ก.พ. 67

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารนเทศ ICT

19 กพ.67

โครงการเพื่อนใจวัยใสโรงเรียนประทาย

17 - 18 ก.พ. 67

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้..

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี