ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงเรียนประทายจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเ..

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 24-26 มกราคม 2566 ค่าย พี.เอสแคมป์

26 มกราคม 2566

ประชุมประจำเดือนมกราคม

23 มกราคม 2566

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 1-3 1/2565

18 มกราคม 2566

มอบทุนการศึกษา (ครูสุภิญญา สมน้อย)

18 มกราคม 2566

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

18 มกราคม 2566

อบรมทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

18 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดี

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี