ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ-ม.1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ-ม.4/2566

QR-Code รับสมัครห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนระดับ ป.6 และ ม3 มีความประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ สแกน QR-Code สมัครได้เลย

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

เชิญประชุมผู้ปกครอง

การจัดงานประชุมผู้ปกครองปี 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โดมประทายร่วมใจ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมคนเก่งคนดี ศรีประทาย

24 กุมภาพันธ์ 2566

นิทรรศการงานศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

24 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนประทาย

22 กุมภาพันธ์ 2566

มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ

21 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

18 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด (101 ปี)

8 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้..

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี