ผู้บริหารและคณะครูช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

ผู้บริหารและคณะครูช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย