ผู้บริหารและคณะครูช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย