มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 1-3 1/2565 - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 1-3 1/2565