อบรมโครงการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่PA