ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นางสาวตรีธารทิพย์ เนาไธสงค์ รองผู้อำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจากนายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมตัวแทนครู เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ดิจิทัล โครงการ “Coding for Better Life” สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อใช้ในการส่งเสริม และสนับสนุน ผู้เรียนให้มีทักษะดิจิทัล รวมถึงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา