ขอแสดงความยินดี

ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ