ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัวและเลือกห้องเรียนพิเศษ
ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โดมประทายร่วมใจ โรงเรียนประทาย
(วันรายงานตัวยังไม่มีการตรวจเอกสาร และยังไม่มีการชำระเงิน)
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
360.30 KB ดาวน์โหลด