นักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 มีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ

ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัวและเลือกห้องเรียนพิเศษ
ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โดมประทายร่วมใจ โรงเรียนประทาย
(วันรายงานตัวยังไม่มีการตรวจเอกสาร และยังไม่มีการชำระเงิน)
รายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์