นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย
20220524223407.jpg - นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง  ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย | https://prathai.ac.th 20220524223408.jpg - นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง  ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย | https://prathai.ac.th 20220524223409.jpg - นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง  ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย | https://prathai.ac.th 20220524223410.jpg - นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง  ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย | https://prathai.ac.th 20220524223411.jpg - นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง  ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย | https://prathai.ac.th 20220524223412.jpg - นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง  ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย | https://prathai.ac.th 20220524223413.jpg - นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง  ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย | https://prathai.ac.th