โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร

โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร และฉีดพ่นกำจัดยุง ในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2565 ครับ
20220524223046.jpg - โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร  | https://prathai.ac.th 20220524223047.jpg - โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร  | https://prathai.ac.th 20220524223048.jpg - โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร  | https://prathai.ac.th 20220524223049.jpg - โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร  | https://prathai.ac.th 20220524223050(1).jpg - โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร  | https://prathai.ac.th 20220524223050.jpg - โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร  | https://prathai.ac.th 20220524223051.jpg - โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร  | https://prathai.ac.th 20220524223052.jpg - โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร  | https://prathai.ac.th