ภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

ภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลหญิงโรงเรียนประทาย