ภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลหญิงโรงเรียนประทาย