ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ-ม.1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ-ม.4/2566

QR-Code รับสมัครห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนระดับ ป.6 และ ม3 มีความประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ สแกน QR-Code สมัครได้เลย

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

เชิญประชุมผู้ปกครอง

การจัดงานประชุมผู้ปกครองปี 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โดมประทายร่วมใจ

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงเรียนประทายจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเ..

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2..

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2565