ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนตัวจริงและสำรอง ม.1 ปกติ

รายชื่อนักเรียนตัวจริง และสำรอง ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ อบจ.นม การเรียกเก็บค่าเล่าเรียน

การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษากหรือค่าเล่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วารสาร เดือนมกราคม 2567

วารสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2567

วารสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายข้าราชการ

ขอความร่วมมือบุคลากรแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ..

แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอปรับแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนประทายรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

QR-CODE แบบตอบรับร่วมงาน เกณฑ์และสมัครแข่งขันทักษะ OPEN HOUS..

ขอเชิญชวนกรอกแบบตอบรับร่วมงาน OPEN HOUSE และดาวน์โหลดเกณฑ์ และแสกนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันท..

วารสาร เดือนพฤศจิกายน

รับสมัครครูชาวต่างประเทศ

รับสมัครครูชาวต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ Recruitment of foreign teachers ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤศจิก..

วารสารเดือนกันยายน 2566

12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

จดหมายข่าวกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ