ข่าวประชาสัมพันธ์ - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

QR-Code รับสมัครห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนระดับ ป.6 และ ม3 มีความประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ สแกน QR-Code สมัครได้เลย

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

เชิญประชุมผู้ปกครอง

การจัดงานประชุมผู้ปกครองปี 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โดมประทายร่วมใจ

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงเรียนประทายจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเ..

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2..

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2565