ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายข้าราชการ

ขอความร่วมมือบุคลากรแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ..

แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอปรับแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนประทายรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

QR-CODE แบบตอบรับร่วมงาน เกณฑ์และสมัครแข่งขันทักษะ OPEN HOUS..

ขอเชิญชวนกรอกแบบตอบรับร่วมงาน OPEN HOUSE และดาวน์โหลดเกณฑ์ และแสกนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันท..

วารสาร เดือนพฤศจิกายน

รับสมัครครูชาวต่างประเทศ

รับสมัครครูชาวต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ Recruitment of foreign teachers ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤศจิก..

วารสารเดือนกันยายน 2566

12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

จดหมายข่าวกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย

เชิญชวนตอบคำถามออนไลน์รับเกียรติบัตร

กิจกรรมทำแบบทดสอบภาษาไทยออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2566 เพื่อรับเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่..

วารสารเดือนกรกฏาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสถานศึกษา