ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

ภาพรับมอบอุปกรณ์ดิจิทัล โครงการ “Coding for Better Life”

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน

วีดีโอนำเสนอโรงเรียนประทายโฉมใหม่

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม

ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนประทาย

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ผ่านสมุดลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ตลอดเดือนพฤษภาคม

วงเงินจัดซื้อหนังสือเรียนและราคากลาง2567

วงเงินได้รับจัดสรรและราคากลางหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2567

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนประทาย

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนประทาย

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนประทาย

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา2567 ฉบับแก้ไข ม1/1 - 1/12