ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือนักเรียน2567

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2567

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนที่มีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนที่มีสิทธิ์เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อนักเรียนตัวจริงและสำรอง ม.4 ปกติ

รายชื่อนักเรียนตัวจริง และสำรอง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนตัวจริงและสำรอง ม.1 ปกติ

รายชื่อนักเรียนตัวจริง และสำรอง ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ อบจ.นม การเรียกเก็บค่าเล่าเรียน

การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษากหรือค่าเล่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วารสาร เดือนมกราคม 2567

วารสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2567

วารสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายข้าราชการ

ขอความร่วมมือบุคลากรแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ..

แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอปรับแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนประทายรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

QR-CODE แบบตอบรับร่วมงาน เกณฑ์และสมัครแข่งขันทักษะ OPEN HOUS..

ขอเชิญชวนกรอกแบบตอบรับร่วมงาน OPEN HOUSE และดาวน์โหลดเกณฑ์ และแสกนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันท..