ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงเรียนประทายจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเ..

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2..

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2565