ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

2 มิถุนายน 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปี 2566

2 มิถุนายน 2566

วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนประทาย

31 พ.ค.66

รับเกียรติบัตรประกวดสื่อนวัตกรรมบุคลากรทางการศึกษาฯ

24 พ.ค. 66

ผู้บริหารและคณะครูช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

24 พ.ค. 66

แนะนำครูใหม่

18 พ.ค. 2566

รับครูไพรพนา ธรรมวงศ์ (ภาษาอังกฤษ)

18 พ.ค. 2566

กิจกรรมคนเก่งคนดี ศรีประทาย

24 กุมภาพันธ์ 2566

นิทรรศการงานศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

24 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนประทาย

22 กุมภาพันธ์ 2566

มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ

21 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

18 กุมภาพันธ์ 2566