ภาพกิจกรรม

นักเรียนมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬา E-Sport ให้กับสถานศึกษ..

13 ก.ค.66

นักเรียนรับเกียรติบัตรเข้าค่ายคุณธรรม ม.1 ม.4

13 ก.ค.66

11 กรกฏาคม 2566 มอบเกียรติบัตรเรียนดี และกีฬา

11 กรกฏาคม 2566 มอบเกียรติบัตรเรียนดี และกีฬา โดยนายอำเภอ อำเภอประทาย

ค่ายปรับพื้นฐานภาษาต่างประเทศ

10 กรกฎาคม 2566

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประทายไหว้สวย ระดับชั้น ม.1- 6

7 กรกฏาคม 2566

พระธรรมฑูต เทศนาหลักธรรมให้นักเรียน

6 กรกฎาคม 2566

สถาบันปัญญาภิวัตน์ แนะแนวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6 กรกฎาคม 2566

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

5 กรกฏาคม 2566

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

5 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนประทาย จัดกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายอำเภอประทายrพบป่ะนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ใช้ Applic..

นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอประทาย ได้เข้ามาพบกับคณะครูและนักเรียน รร ประทาย เพื่อประชาสัมพันธ์ การสมั..

ค่ายปรับพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

29 มิถุนายน 66