ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2566

ปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศ (ลำดับที่ F014)

12 สิงหาคม 2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2566 รร.ประทาย

7 สิงหาคม 2566

แห่เทียนพรรษา

27 กรกฏาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27 กรกฏาคม 66

วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย

25 กรกฏาคม 66

ภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสุชาดา กาเด้นลอดจ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลช่วยเหลือภาวะซึมเศร้า

22 กรกฏาคม 66

อบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อยในโรงเรียน

22 กรกฏาคม 2566

โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ รร.ประทาย (เติมใจใฝ่ธรรมะ)

21 กรกฏาคม 66

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

15-16 กรกฏาคม 2566

ค่ายโรงเรียนประทายรักการอ่าน

15 กรกฏาคม 2566