ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประทายไหว้สวย ระดับชั้น ม.1- 6

7 กรกฏาคม 2566

พระธรรมฑูต เทศนาหลักธรรมให้นักเรียน

6 กรกฎาคม 2566

สถาบันปัญญาภิวัตน์ แนะแนวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6 กรกฎาคม 2566

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

5 กรกฏาคม 2566

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

5 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนประทาย จัดกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายอำเภอประทายrพบป่ะนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ใช้ Applic..

นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอประทาย ได้เข้ามาพบกับคณะครูและนักเรียน รร ประทาย เพื่อประชาสัมพันธ์ การสมั..

ค่ายปรับพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

29 มิถุนายน 66

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

28 มิถุนายน 2566

ประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

27 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก

26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

24 มิถุนายน 2566