ภาพกิจกรรม - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 1-3 1/2565

18 มกราคม 2566

มอบทุนการศึกษา (ครูสุภิญญา สมน้อย)

18 มกราคม 2566

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

18 มกราคม 2566

อบรมทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

18 มกราคม 2566

วันครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

16 มกราคม 2566

ครูใหม่แนะนำตัว

6 ธันวาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

3 ธันวาคม 2565

วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนประทาย

2 ธันวาคม 2565

การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนประทาย

30 พฤษจิกายน 2565

ประชุมพิจารณาครูดีเด่น

18 พฤศจิกายน 2565

สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565

15 พ.ย. 65 โรงเรียนประทายจัดเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

11 พ.ย. 65