ภาพกิจกรรม - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมคนเก่งคนดี ศรีประทาย

24 กุมภาพันธ์ 2566

นิทรรศการงานศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

24 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนประทาย

22 กุมภาพันธ์ 2566

มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ

21 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

18 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด (101 ปี)

8 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (สังคม)

31 มกราคม 2566

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักเรียนตัวอย่างเศรษฐกิจพอ..

28 มกราคม 2566

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 24-26 มกราคม 2566 ค่าย พี.เอสแคมป์

26 มกราคม 2566

เดิรทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ม.1 ม.3

27 มกราคม 2566

ศึกษาดูงานด้านการเกษตรฯ นักเรียนแผนการเรียนการเกษตร

27 มกราคม 2566

ประชุมประจำเดือนมกราคม

23 มกราคม 2566