ภาพกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2566

5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

1 ธันวาคม 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบ 2

29 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมลอยกระทง

27 พฤศจิกายน 2566

อบรม admin ระบบ Student care

23 พฤศจิกายน 2566

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

21 พฤศจิกายน 2566

อบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารด้านการศึกษา Bigdata

17 พ.ย.2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

11 พฤศจิกายน 2566

วันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

ประเมินโรงเรียนลักษณะพิเศษ

9 ตุลาคม 2566

งานเกษียณอายุราชการ

28 กันยายน 2566

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนสองภาษา (ภาษาจีน)

23-24 กันยายน 2566