ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักกีฬาที่ได้รับรางวัล

11 กันยายน 2566

คุณครูสตีฟมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

5 กันยายน 2566

อบรมหุ่นยนต์ห้องเรียน STEM

2-3 กันยายน 2566

กิจกรรมโครงการเพื่อนใจวัยใส ประจำปี 2566

26 สิงหาคม 2566

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยระยะที่ 4

24 สิงหาคม 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อบจ.นม. ประจำปี 2566

22 สิงหาคม 2566

ค่ายคณิตศาสตร์ STEM MATH CAMP

19-20 สิงหาคม 2566

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566

17 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2566

ปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศ (ลำดับที่ F014)

12 สิงหาคม 2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2566 รร.ประทาย

7 สิงหาคม 2566

แห่เทียนพรรษา

27 กรกฏาคม 2566