ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเทศกาลแข่งเรือมังกร

22 มิถุนายน 2566

สภากาชาดไทยรับบริจาคเลือด ณ หอประชุมดงเค็ง

19 มิถุนายน 2566

รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ตรวจเยี่ยมนักเรียนห้องเรี..

17 มิถุนายน 2566

โครงการพัฒนาจิตปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม ชั้นม.4

17 มิถุนายน 2566

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น

16 มิถุนายน 2566

การประกวดแข่งขันวงดนตรี

16 มิถุนายน 2566

การประชุมผู้ประกอบการรถรับ -ส่งนักเรียน ปี 2566

15 มิถุนายน 2566

ติวฟิต พิชิตข้อสอบ มข ม.5 - 6

14 มิถุนายน 2566

โครงการพัฒนาจิตปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..

10 มิถุนายน 2566

วันครู ประจำปี 2566

8 มิถุนายน 2566

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

2 มิถุนายน 2566