ภาพกิจกรรม

ครูใหม่แนะนำตัว

6 ธันวาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

3 ธันวาคม 2565

วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนประทาย

2 ธันวาคม 2565

การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนประทาย

30 พฤษจิกายน 2565

ประชุมพิจารณาครูดีเด่น

18 พฤศจิกายน 2565

สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565

15 พ.ย. 65 โรงเรียนประทายจัดเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

11 พ.ย. 65

เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ลอยกระทง 2565

10 พ.ย. 65

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผลการเรียนมีปัญหา

24 พฤศจิกายน 2565

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่23 ให้ความรู้สอบนายสิบทหารบก

24 พฤษจิกายน 2565

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบัวใหญ่เดินทางมาส่งครูนิติพัฒน์ โพ..

อบรมโครงการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและขอมีว..

นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนประทาย เป็นประธานเปิด กลุ่มโรงเรียน อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 6..