ภาพกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย อปท. อ.ประทาย จ.นม.

18 มีนาคม 67

โครงการอบรมแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ วPA 1 โ..

16 มีนาคม 2567

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์

13 มีนาคม 2567

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

9 มีนาคม 2567

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

23 ก.พ.67

ออกกำลังกายตามนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนา

22 ก.พ. 67

โครงการทูบีนับเบอร์วัน

22 ก.พ.67

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ +กิจกรรม รด.

20 ก.พ. 67

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารนเทศ ICT

19 กพ.67

โครงการเพื่อนใจวัยใสโรงเรียนประทาย

17 - 18 ก.พ. 67

มอบเกียรติบัตรโรงเรียนประทาย

16 ก.พ. 67

เปิดบ้านวิชาการประทาย

15 ก.พ.2567