ภาพกิจกรรม

สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565

15 พ.ย. 65 โรงเรียนประทายจัดเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

11 พ.ย. 65

เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ลอยกระทง 2565

10 พ.ย. 65

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผลการเรียนมีปัญหา

24 พฤศจิกายน 2565

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่23 ให้ความรู้สอบนายสิบทหารบก

24 พฤษจิกายน 2565

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบัวใหญ่เดินทางมาส่งครูนิติพัฒน์ โพ..

อบรมโครงการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและขอมีว..

นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนประทาย เป็นประธานเปิด กลุ่มโรงเรียน อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 6..

โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน..

โรงเรียนประทายขอขอบคุณเทศบาลประทายที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงอาหาร

นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนว..

นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง ได้เดินทางมามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย

นายธีรเจต รวมทำ นักเรียนโรงเรียนประทาย เข้ารับการประเมินเพื่..

นายธีรเจต รวมทำ นักเรียนโรงเรียนประทาย เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน