ภาพกิจกรรม

ติวฟิต พิชิตข้อสอบ มข ม.5 - 6

14 มิถุนายน 2566

โครงการพัฒนาจิตปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..

10 มิถุนายน 2566

วันครู ประจำปี 2566

8 มิถุนายน 2566

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

2 มิถุนายน 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปี 2566

2 มิถุนายน 2566

วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนประทาย

31 พ.ค.66

รับเกียรติบัตรประกวดสื่อนวัตกรรมบุคลากรทางการศึกษาฯ

24 พ.ค. 66

ผู้บริหารและคณะครูช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

24 พ.ค. 66

แนะนำครูใหม่

18 พ.ค. 2566

รับครูไพรพนา ธรรมวงศ์ (ภาษาอังกฤษ)

18 พ.ค. 2566

กิจกรรมคนเก่งคนดี ศรีประทาย

24 กุมภาพันธ์ 2566