ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร..

3 มิถุนายน 2567

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนประทาย

2 มิถุนายน 2567

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

31 ฑฟา๓ษ๕ฒฒ 2567

โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา

28 พ.ค.67

ผอ.กล่าวทักทายนักเรียน และแนะนำครูใหม่

14 พ.ค.67

เลือกตั้งกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่(แทนชุดเก่าที่หมดวาระ)

9 พ.ค.67

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

1 เม.ย. 67

มอบตัวนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4

31 มี.ค. 67

มอบตัวนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1

30 มี.ค. 67

รายงานตัวนักเรียน ม.4 โรงเรียนประทาย

28 มีนาคม 2567

รายงานตัวนักเรียน ม.1 โรงเรียนประทาย

27 มี.ค.2567

อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเครือข่ายฯ

26 มีนาคม 2567