ภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 24-26 มกราคม 2566 ค่าย พี.เอสแคมป์

26 มกราคม 2566

ประชุมประจำเดือนมกราคม

23 มกราคม 2566

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 1-3 1/2565

18 มกราคม 2566

มอบทุนการศึกษา (ครูสุภิญญา สมน้อย)

18 มกราคม 2566

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

18 มกราคม 2566

อบรมทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

18 มกราคม 2566

วันครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

16 มกราคม 2566

ครูใหม่แนะนำตัว

6 ธันวาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

3 ธันวาคม 2565

วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนประทาย

2 ธันวาคม 2565

การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนประทาย

30 พฤษจิกายน 2565

ประชุมพิจารณาครูดีเด่น

18 พฤศจิกายน 2565