ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

11 พฤศจิกายน 2566

วันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

ประเมินโรงเรียนลักษณะพิเศษ

9 ตุลาคม 2566

งานเกษียณอายุราชการ

28 กันยายน 2566

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนสองภาษา (ภาษาจีน)

23-24 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพฯ

22 กันยายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการเสียงตามสาย 2566

16 กันยายน 2566

ครูผู้เกษียณอายุราชการลาครูและนักเรียน กล้อง 1

11 กันยายน 2566

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประทายไหว้สวย

11 กันยายน 2566

มอบเกียรติบัตรนักกีฬาที่ได้รับรางวัล

11 กันยายน 2566

คุณครูสตีฟมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

5 กันยายน 2566

อบรมหุ่นยนต์ห้องเรียน STEM

2-3 กันยายน 2566