ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายข้าราชการ

ขอความร่วมมือบุคลากรแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ..

แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอปรับแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนประทายรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

QR-CODE แบบตอบรับร่วมงาน เกณฑ์และสมัครแข่งขันทักษะ OPEN HOUSE

ขอเชิญชวนกรอกแบบตอบรับร่วมงาน OPEN HOUSE และดาวน์โหลดเกณฑ์ และแสกนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันท..

วารสาร เดือนพฤศจิกายน

รับสมัครครูชาวต่างประเทศ

รับสมัครครูชาวต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ Recruitment of foreign teachers ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤศจิก..

ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

23 ก.พ.67

ออกกำลังกายตามนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนา

22 ก.พ. 67

โครงการทูบีนับเบอร์วัน

22 ก.พ.67

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ +กิจกรรม รด.

20 ก.พ. 67

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารนเทศ ICT

19 กพ.67

โครงการเพื่อนใจวัยใสโรงเรียนประทาย

17 - 18 ก.พ. 67

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้..

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี