ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ผ่านสมุดลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ตลอดเดือนพฤษภาคม

วงเงินจัดซื้อหนังสือเรียนและราคากลาง2567

วงเงินได้รับจัดสรรและราคากลางหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2567

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนประทาย

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนประทาย

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

ให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนประทาย

ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

23 ก.พ.67

ออกกำลังกายตามนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนา

22 ก.พ. 67

โครงการทูบีนับเบอร์วัน

22 ก.พ.67

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ +กิจกรรม รด.

20 ก.พ. 67

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารนเทศ ICT

19 กพ.67

โครงการเพื่อนใจวัยใสโรงเรียนประทาย

17 - 18 ก.พ. 67

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้..

ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี