ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

ภาพรับมอบอุปกรณ์ดิจิทัล โครงการ “Coding for Better Life”

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน

วีดีโอนำเสนอโรงเรียนประทายโฉมใหม่

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม

ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนประทาย

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ผ่านสมุดลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ตลอดเดือนพฤษภาคม

ภาพกิจกรรม

อบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฯ

17 -18 กรกฏาคม 2567

เข้าค่ายภาษาไทย

13 กรกฏาคม 2567

โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

11 กรกฏาคม 2567

เข้าค่ายคณิตศาสตร์

6 กรกฏาคม 2567

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

3 กรกฏาคม 67

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสร..

28 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกแสด-ดำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้..

ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี