ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงเรียนประทายจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเ..

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

ประชุมพิจารณาครูดีเด่น

18 พฤศจิกายน 2565

สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565

15 พ.ย. 65 โรงเรียนประทายจัดเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

11 พ.ย. 65

เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ลอยกระทง 2565

10 พ.ย. 65

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบัวใหญ่เดินทางมาส่งครูนิติพัฒน์ โพธิ์สิทธิพันธุ์ สู่รั..

อบรมโครงการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่PA

นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนประทาย เป็นประธานเปิด กลุ่มโรงเรียน อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 6..

ขอแสดงความยินดี

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี