ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

web counters  
 
 
 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ปีการศึกษา 2561 ..คลิก...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศ ณ ภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 ...คลิก...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 ...คลิก...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 ...คลิก...