ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย 

 

ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
                   โรงเรียนประทาย จะสอบวัดผลปลายภาคระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
                   โรงเรียนประทายจะจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
           โรงเรียนประทายจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                   โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือการสอนคิด
                 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
                 เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา 2561
คลิก
                 โครงการอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ
                 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
                ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข   
     
  ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา...
   
   
    

 
 
   
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com