ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
 

 

ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4