ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
 
              Newการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31 
             การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2558
         การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23
    ประจำปีการศึกษา 2558
          การแข่งขัน กีฬา-กีฑานักเรียน ระดับจังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558    
    ณ วันที่ 17 -28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
         การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ระดับภาค ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ณ จังหวัดสกลนคร
         การแข่งขัน ตามโครงการ “ประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ.โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา
              การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
    ณ อิมแพค เมืองทองธานี 7
 
             การแข่งขันทักษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31  ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 7 
     ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558