ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
     
                    ที่อยู่โรงเรียน  :     
                              230  ม.13  ต.ประทาย          
                              อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  3 0 1 3 0  
                    หมายเลขโทรศัพท์  0-4447-9270                   
                    หมายเลขโทรสาร   0-4448-9301  
                     อีเมล์ :  atprathaischool@gmail.com     
             
             
         
หมายเลขติดต่อภายใน
   
                      101     ฝ่ายธุรการ                  111     อีเลิร์นนิ่ง             121    งานอนามัย  
                      102     คหกรรม                         112     ดนตรี ดุริยางค์             127    ฝ่ายปกครอง  
                      103     ฝ่ายวิชาการ                  113     ศิลปศึกษา             129    ห้องสมุด  
                    104                   114                       130    ภาษาไทย  
                      105     ห้องโสตทัศนศึกษา                  115     สุขศึกษา พลศึกษา             131    คอมพิวเตอร์  
                      106     ฝ่ายแผนงาน                116     ห้องประชุมเล็ก             132    ฝ่ายบริการ  
                      107     สังคมศึกษา                  117     คณิตศาสตร์    
                    108                    118              
                      109     ภาษาต่างประเทศ                  119     แนะแแนว    
                      110     ประชาสัมพันธ์                120     วิทยาศาสตร์    
               
               
.