ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS3"
วิธีการเข้าใช้งาน

ให้นักเรียนคลิกเข้าเว็บไซต์ต่อไปนี้     classroom.google.com

11 student add code.png

คลิ๊กเครื่องหมาย  "+"

10 student add code.png
ใส่รหัสชั้นเรียน เช่น pu4628

       แล้วคลิ๊กที่คำว่า “เข้าร่วม”

12 student add code.png

เมื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน Classroom จะทำการสร้างโฟลเดอร์ห้องเรียนให้อัตโนมัติ


13 create floder in drive.pngนักเรียนทำการบ้านที่ได้รับจากคุณครู
รับงาน click open

6.png


เปิดไฟล์งานที่ได้รับ


7.png


นักเรียนเริ่มทำการบ้าน
เมื่อทำเสร็จคลิ๊ก ส่ง

      คือการส่งการบ้านและนักเรียนจะแก้ไขไม่ได้แล้ว

8 turn in.png

รหัสของชั้นเรียน 5/6
นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้

โดยใช้รหัสนี้: s0ypur