ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS3"
วิธีการเข้าใช้งาน

ให้นักเรียนคลิกเข้าเว็บไซต์ต่อไปนี้     classroom.google.com

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Classroom เรียนบร้อยแล้ว ให้กรอก E-mail และ รหัสผ่าน ซึ่งต้องเป็นอีเมล์ของ Google

นักเรียนที่จะเข้าร่วม Classroom วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ต้องสมัครเป็นสมาชิก E-mail ของโรงเรียน                                                        ( ยกตัวอย่าง เช่น 19909@prathai.ac.th)

คลิ๊กเครื่องหมาย  "+"

10 student add code.png
ใส่รหัสชั้นเรียน เช่น pu4628

       แล้วคลิ๊กที่คำว่า “เข้าร่วม”


เมื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน Classroom จะทำการสร้างโฟลเดอร์ห้องเรียนให้อัตโนมัติ


13 create floder in drive.pngนักเรียนทำการบ้านที่ได้รับจากคุณครู
รับงาน click เปิดเปิดไฟล์งานที่ได้รับ
นักเรียนเริ่มทำการบ้าน
เมื่อทำเสร็จคลิ๊ก ส่ง

      คือการส่งการบ้านและนักเรียนจะแก้ไขไม่ได้แล้ว

8 turn in.png


รหัสของชั้นเรียน 5/3
นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้

โดยใช้รหัสนี้: y89gair