ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS3"

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

1. ข้อใดเป็นความหมายของงานกราฟิก
งานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารความหมายซึ่งกันและกัน
งานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อผลทางธุรกิจ
งานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อผลทางการโฆษณา
งานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อผลทางการค้าขาย

2. ข้อใด กล่าวถึงงานกราฟิกได้ถูกต้อง
งานที่บอกถึงความสวยงามเย้ายวนใจ
งานภาพทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
งานที่เกี่ยวกับการใช้สีทุกชนิด
งานที่เกี่ยวกับภาพและสัญลักษณ์ต่าง ๆ

3. โปรแกรม Photoshop CS3 มีหน้าที่ในการใช้งานอย่างไร ?
สร้างเอกสาร
ตรวจเช็ครหัสบาร์โค๊ด
ตกแต่งรูปภาพ
สร้างเว็บไซต์

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ Raster
ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ
ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ
ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ
ภาพเกิดจากการยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ

5. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Adobe PhotoShop ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่ใช้
ออปชันบาร์
พาเล็ต
พาเนล
ไตเติลบาร์

6. ไฟล์ใดที่ใช้ติดตั้งโปรแกรม Adobe PhotoShop
Setup.inf
Setup.exe
Setup.txt
Install.inx

7. การติดตั้งฟอนต์ไทยจะต้องคัดลอกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ใด
Common Files
Adobe
Program File
Font

8. พาเล็ต Layer มีหน้าที่อย่างไร
ช่วยในการแก้ไขรูปภาพ
ใช้จัดเรียงรูปภาพ
ลำดับขั้นตอนการทำงาน
เป็นเครื่องมือช่วยในการตกแต่งรูปภาพ

9. การ Selection ภาพหมายถึง
การเลือกพื้นที่ที่ต้องการจากรูปภาพ
การระบุตำแหน่งของรูปภาพ
การปรับรูปทรงของรูปภาพ
การจัดการเพื่อคัดลอกรูปภาพ

10. Rectangular Marquee Tool เป็นเครื่องมือ Selection ภาพแบบใด
แบบสี่เหลี่ยม
แบบวงกลม
แบบอิสระ
แบบตามสี

11. Lasso Tool เป็นเครื่องมือ Selection ภาพแบบใด
แบบสี่เหลี่ยม
แบบวงกลม
แบบอิสระ
แบบตามสี

12. คำสั่งใดที่ใช้ย่อขยายรูปภาพ
Edit -> Free Transform
Edit -> Transform
กดปุ่ม Ctrl + T
ถูกทั้ง ก และ ค

13. Horizontal Type Tool คือ
การสร้างตัวอักษรปกติ
การสร้างตัวอักษรในแนวนอนปกติ
การสร้างตัวอักษรแนวปกติ
การสร้างตัวอักษรแบบ Seletion

14. การใส่สไตล์แบบสร้างเงาให้ตกลงพื้น คือข้อใด
Drop Shadow
Inner Shadow
Outer Glow
Inner Glow

15. ตัวเลือกใดที่ใช้กำหนดขนาดของหัวพู่กัน
Brush Size
Master Diameter
Size
Edit Size

16. ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ Healing Brush
แก้ไขจุดบกพร่องของภาพ
ใช้คัดลอกภาพ
ใช้ตัดภาพส่วนที่ต้องการนำไปปิดส่วนที่ไม่ต้องการ
ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากภาพ

17. ข้อใดคือลักษณะการทำงานของเครื่องมือ Patch
การคัดลอกส่วนที่ต้องการ
การคัดลอกส่วนที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ
การ Selection พื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ถูกทุกข้อ

18. ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ Clone Stamp
ใช้ตัดภาพ
ใช้คัดลอกด้วยคำสั่ง Copy
ใช้สร้างสำเนาภาพแบบรวดเร็ว
ใช้คัดลอกภาพ

19. แฟ้มภาพนามสกุลใดที่เหมาะกับงานด้านเว็บเพจ
Tiff
Gif
.Jpg
ถูกทั้ง ข และ ค

20. ภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4ประเภท
5 ประเภท

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: