ยินดีต้อนรับเข้าสู่  "บทเรียนออนไลน์  วิชาคอมพิวเตอร์  เรื่องการจัดการฐานข้อมูล"
 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ

 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการจัดการฐานข้อมูล