ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย 

 

นายสุรชาติ ค้ำชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย

ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 ทดสอบระบบ เตรียมความพร้อมประชุมออนไลน์ ผู้ปกครองนักเรยน
แจ้งนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

คลิก เพื่อตอบรับความเข้าใจหลังจากประชุมออนไลน์

 
 
 
 
 
   
   
 

 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
  SBMLD Innovation | ระบบการบริหาร จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ website counters