ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย 

ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
                โรงเรียนประทาย จะจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2560
                      เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560      โรงเรียนจะจัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560
 

  จำนวน 6 ท่าน ดังนี้  1. คุณครูสุรจักร ลิมปิสวัสดิ์  2. คุณครูณรงค์ศักดิ์ ฤทธิ์ไธสง  3. คุณครูชะม้าย ประจิตร   4. คุณครูกองทอง การเพียร

       5. คุณครูดวงจันทร์ วัฒนโชติ   6. คุณครูสุดารัตน์ สุวรรณทา    ฝ่ายจัดงาน ฝากประชาสัมพันธ์   ไปยังศิษย์เก่าที่มีความประสงค์จะมาร่วมงาน
       โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าโต๊ะจีน ราคา 2000 บาท   สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูงาม ทำนุ. โทร 062-142-1252  
        ครูสุวพิชญ์ ปะทำมะเต โทร 097-329-4747     ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560..
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                  ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข                                       New
                กิจกรรมต้อนรับนายกรัฐมนตรี      
                กิจกรรมเข้าค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร          
               กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 
                กิจกรรมประเมินครูเพื่อขอมีเลื่อนวิทยฐานะ  
                กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER 1 IDOL ปี 2560  
                  กิจกรรมพิธีมอบเข็มยุวกาชาด ม.1   
                กิจกรรมรวมดวงจิต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์     
                กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560         
 
   
 
    

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com