ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย 

 

ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
          
                   งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561
 
           โรงเรียนประทายจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2561
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                   โครงการพัฒนาการเรียนรู้พื้นฐานด้านทักษะภาษาและการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือการสอนคิด
                 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
                 เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา 2561
คลิก
                 โครงการอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ
                 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
                  ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข   
  ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา...
   
   
    

 
 
   
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com