ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย 

ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
                โรงเรียนประทาย เตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรม" ร้อยดวงใจ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย"
                     โรงเรียนประทายเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560
                 โรงเรียนประทาย จะจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2560
 
                     โรงเรียนประทาย จะจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2560
 
       
                          
     
     
     
     
 
                    กิจกรรมเข้าค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร                                                                      New
                  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 
                  กิจกรรมประเมินครูเพื่อขอมีเลื่อนวิทยฐานะ  
                  กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER 1 IDOL ปี 2560  
                  กิจกรรมพิธีมอบเข็มยุวกาชาด ม.1   
                กิจกรรมรวมดวงจิต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์     
                กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560         
                กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          
                กิจกรรมการ คนเก่ง คนดี ศรีประทาย          
                กิจกรรมอบรมสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560            
                  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560    
               ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  
               พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการคนเก่ง คนดี ศรีประทาย ประจำปีการศึกษา 2559
 
   
 
    

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com