ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

   
 
   
 
..
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
     
     
     
 
 
 
   
          
     ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
      โรงเรียนประทาย เตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้ชื่อ " ร้อยดวงใจ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย"  
          การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับ จังหวัด จะเริ่มจัดการแข่งขัน  
   
             ระหว่างวันที่ 15 -24 กรกฏาคม พ.ศ.2560   ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
          โรงเรียนประทายเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560  
                ระหว่างวันที่ 1 -12 สิงหาคม 2560  
       
       
         
 
     
       
 
     
 
ตราประจำโรงเรียน
 
 
       
       
 
 
     
       
       
       
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................
    กิจกรรมทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก     New
    กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560  New
 
เว็บไซต์โรงเรียนอบจ.กลุ่มที่ 6
  กิจกรรมประเมินครูเพื่อขอมีเลื่อนวิทยฐานะ  New
    กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER 1 IDOL ปี 2560  New

  ร.ร.หนองขามพิยาคม
  ร.ร.เมืองยางศึกษา
  ร.ร.คลองเมืองพิทยาคม
  ร.ร.ตลาดไทรพิทยาคม
  ร.ร.ช่องแมววิทยาคม
  ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม    
  ร.ร.วังไม้แดงพิทยาคม

กิจกรรมพิธีมอบเข็มยุวกาชาด ม.1   New
กิจกรรมรวมดวงจิต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   New   
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560         
  กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          
กิจกรรมการ คนเก่ง คนดี ศรีประทาย          
  กิจกรรมอบรมสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560            
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560    
ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  
  พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการคนเก่ง คนดี ศรีประทาย ประจำปีการศึกษา 2559
ลิงค์มหาวิทยาลัย
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
 
เผยแพร่ผลงาน
 
 
 

 

 
Facebook
 
 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
 
Google App for Education
 
ภาพบริเวณโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com