ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย 

 

นายสุรชาติ ค้ำชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย

ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
                   รงเรียนประทาย เป็นศูนย์จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2562
                   โรงเรียนประทายเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 

     โรงเรียนประทาย เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                   กิจกรรมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนประทาย
               ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
                 โครงการพัฒนาการเรียนรู้พื้นฐานด้านทักษะภาษาและการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือการสอนคิด
                 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
                 เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา 2561
คลิก
                   โครงการอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ
                 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
                ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข   
  ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา...
    

 
 
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์