ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย 

 

ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
                   รงเรียนประทาย หยุดเรียน ระหว่างวันที่ 3 - 15 สิงหาคม 2561 เนื่องจากโรงเรียนประทายเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
                   งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2561
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                   กิจกรรมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนประทาย
               ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
                 โครงการพัฒนาการเรียนรู้พื้นฐานด้านทักษะภาษาและการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือการสอนคิด
                 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
                 เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา 2561
คลิก
                   โครงการอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ
                 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
                ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข   
  ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา...
    

 
 
   
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com