ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย 

 

ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
          โรงเรียนประทาย จะจัดกิจกรรม กรีฑา - กีฬา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 26 -28 ธันวาคม 2560
             ตารางเรียนนักเรียนนักเรียนโรงเรียนประทาย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560       คลิก
   โรงเรียนประทายเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โรงเรียยนพอเพียงท้องถิ่น ในวันที่ 5 มกราคม 2561
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                   โครงการอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ
                 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
                ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข   
                กิจกรรมต้อนรับนายกรัฐมนตรี      
                กิจกรรมเข้าค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร          
               กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 
                  กิจกรรมประเมินครูเพื่อขอมีเลื่อนวิทยฐานะ  
                กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER 1 IDOL ปี 2560  
                กิจกรรมพิธีมอบเข็มยุวกาชาด ม.1   
                กิจกรรมรวมดวงจิต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์     
 
 
    

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com